Zapoznaj się z regulaminem
Odbierz zegarek Casio G-Shock ze swoim nowym notebookiem ASUS.


Wypełnij poniższy formularz, aby odebrać zegarek Casio G-Shock:
Zdjęcie lub skan rachunku potwierdzającego zakup:*


* wymagane pola
** na ten adres e-mail zostanie dostarczony kod aktywacyjny wraz z z instrukcją


Oświadczam, że wypełnione dane są prawidłowe (Organizator zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji).*
Niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obecnie i w przyszłości, przez administratora danych - organizatora w zakresie koniecznym do właściwego funkcjonowania promocji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a w okresie po dniu 25.05.2018 r. na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich uaktualniania, prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w Ustawie oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.*
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych określonych powyżej do organizatora i ich przetwarzanie w tożsamym zakresie.*
Zapoznałem/-am się z Regulaminem Promocji i akceptuję wszystkie jego postanowienia.*


Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside i Intel Optane są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.