Zapoznaj się z regulaminem

Modele laptopów objęte promocją:

Zarejestruj zakup

Odbierz zegarek G-SHOCK ze swoim nowym laptopem ASUS ROG.

Wypełnij poniższy formularz, aby odebrać zegarek:


Zdjęcie lub skan rachunku
potwierdzającego zakup*

* wymagane pola
** na ten adres e-mail zostanie dostarczony kod aktywacyjny wraz z z instrukcją

Oświadczam, że wypełnione dane są prawidłowe (Organizator zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji).*
Niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obecnie i w przyszłości, przez administratora danych, Active.pl ul. Giewont 38a, 92-116 Łódź, w zakresie koniecznym do właściwego funkcjonowania promocji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a w okresie po dniu 25.05.2018 r. na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich uaktualniania, prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w Ustawie oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.*
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych określonych powyżej do Active.pl (ul. Giewont 38A, 92-116 Łódź) i ich przetwarzanie w tożsamym zakresie.*
Zapoznałem/-am się z Regulaminem Promocji i akceptuję wszystkie jego postanowienia.*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy ASUS – za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany przeze mnie adres e-mail i na wskazane numery telefonów komórkowych.*